Don Gašpar Dodić, paški župnik održao je svoju posljednju misu u Pagu, u nedjelju, 23. kolovoza 2020. godine. Tom prigodom vjernici župe i bliski suradnici oprostili su se od župnika oproštajnim pismom te poželjeli puno uspjeha u daljnjem radu.

Don Gašpar Dodić služio je u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u gradu Pagu od 2015. do 2020. godine, a svećeničku službu nastaviti će u župi Kraljica mira-Kraljica Hrvata u Zemuniku. Također, Izvršena je primopredaja službe i administrativnih materijala (knjiga, spisa i izvještaja) novom župniku don Boži Barišiću koji je prije dolaska u župu u Pagu obnašao službu u župi Sv. Anselmo u Ninu.
"U protekle 3,5 godine otkada obavljam funkciju gradonačelnika Grada Paga sa don Gašparom Dodićem ostvarili smo uspješnu suradnju te smo zajednički radili na projektima obnove sakralnih objekata u našoj župi u koje je ukupno uloženo oko 3.750,000,00 Kn:
- obnova pročelja zborne crkve sv. Marije i kipova anđela u Starom Gradu, (u drugoj fazi dogovorena je obnova rozete) vrijednost projekta 450.000,00 Kn, Ministarstvo kulture i Konzervatorski odjel u Zadru;
- obnova krova i oluka za oborinske vode na zbornoj crkvi sv. Marije u Starom Gradu, vrijednost projekta 250.000,00 Kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU;
- obnova oltara i kipova koji se trenutno nalaze na rekonstrukciji, vrijednost projekta 200.000,00 Kn, Ministarstvo kulture;
- uređenje i održavanje okoliša, postavljanje klupa i stolova oko zborne crkve sv. Marije u Starom Gradu te postavljanje rasvjetnih stupova i zastavica na putu do Staroga Grada, vrijednost projekta 300.000,00 Kn, Grad Pag;
- ugradnja nove vanjske stolarije (krovni i bočni prozori) na crkvi Marijinog uznesenja, vrijednost projekta 250.000,00 Kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU;
- radovi na zvoniku crkve Marijinog uznesenja i krov crkve, izmjenjene sve grede i podovi konstrukcije (obnovljene nosive grede, obnovljena i postavljena električna zvona, u 2 fazi rekonstrukcije obnoviti će se stepenice kako bi se stvorili uvjeti za uređenje vidikovca na zvoniku) vrijednost projekta 600.000,00 Kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Grad Pag;
- potpisan je Ugovor za izvođenje radova postavljanja glavnih i bočnih vrata na crkvi Marijinog uznesenja;
- Izrađena je projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola za obnovu i prenamjenu Franjevačkog samostana u Starome Gradu u interpretacijski–multimedijski centar sa smještajnim kapacitetima za potrebe razvoja arheološkog turizma u sklopu integriranog razvojnog programa Kulturna ruta „Putovima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa“, vrijednost projekta 1.250.000,00 Kn;
- uređena je mrtvačnica na Gradskom groblju u gradu Pagu te obnovljen krov u cijelosti, vrijednost projekta 250.000,00 Kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

U planu je još mnogo projekata u nadolazećem razdoblju kao što je kompletna obnova Staroga Grada te izrada i postavljanje postaja Križnoga puta do Staroga Grada. Don Gašparu Dodiću, zahvaljujemo na svemu, za svih 5 godina vrijednog rada, truda i ljubavi koje je uložio u našu župu i grad Pag. Vjerujemo da će don Božo Barišić nastaviti njegovim putem te da ćemo ostvariti uspješnu suradnju. Novom župniku, don Boži Barišiću želimo srdačnu dobrodošlicu u našu župu i grad Pag." – izjavio je Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga.

0
0
0
s2smodern