Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014),članaka 9. i 10. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12), te Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10), Ustanova za obrazovanje odraslih Zagrebačko učilište temeljem ovlaštenja Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske provodi "Osposobljavanje za rukovanje pesticidima i stručno osposobljavanje u poljoprivredi, u Pagu, u Domu kulture, 5. ožujka 2020. od 18 do 21 sat".1. Dopunska izobrazba za održivu uporabu sredstava za zaštitu bilja
Sukladno Pravilniku, osobe koje su završile Osnovnu izobrazbu za rukovanje pesticidima po isteku pet godina dužne su se uključiti u dopunsku izobrazbu. Ova izobrazba se provodi u 5 nastavnih sati programa, tj. jedan dan nastave u večernjim satima (18-21h).
Uvjeti za pohađanje: završena osnovna izobrazba za rukovanje pesticidima.
Po završenom osposobljavanju polaznici dobivaju Potvrdu o završenoj dopunskoj izobrazbi te se u FIS sustavu aktivira mogućnost daljnje kupovine sredstava za zaštitu bilja. Trošak osposobljavanja iznosi 200,00 kuna. U cijenu je uključen trošak seminara i završnog ispita te izdavanja potvrde o osposobljenosti. Napomena: sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

2. Stručno osposobljavanje u poljoprivredi

O okviru izobrazbe za pesticide polaznici će se moći i stručno osposobiti za rukovanje pojedinim sredstvima rada:
- Rukovatelj poljoprivrednim traktorom s priključcima, rukovatelj kombajnom,
- Rukovatelj motornom pilom, rukovatelj viličarom, bagerom, utovarivačem i dr.
Također omogućujemo upise u stručna osposobljavanja za poljoprivredna zvanja i to:
- Ratar, stočar, voćar, uzgajivač povrća, uzgajivač goveda, svinja, ovaca i koza, peradi, uzgajivač mliječne stoke na ekološki način i dr.
Konkretni raspored rada polaznici će dobiti prvog dana seminara za pesticide.

Uvjeti za pohađanje:
- svjedodžba završene škole (najmanje osnovna škola), rodni list ili domovnica
- potvrda liječnika obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti,
- dvije fotografije (veličine za osobnu iskaznicu),
- kopija osobne iskaznice.
(Napomena: na prvi dan nastave potrebno je donijeti kopije traženih dokumenata, a na poleđini fotografija potrebno je napisati ime i prezime).

Cijena stručnog osposobljavanja:
- traktor s priključnim strojevima u poljoprivredi:
Cijena: uz pesticide 600,00 kuna, pojedinačno 900,00 kuna
- kombajn, viličar, bager, utovarivač
Cijena: svaki po 500,00 kuna, pojedinačno 800,00 kuna
- motorna pila
Cijena: uz pesticide 400,00 kuna, pojedinačno 600,00 kuna
- poljoprivredno zvanje (ratar, stočar itd.)
Cijena: uz pesticide 1.200,00 kuna, pojedinačno 2.000,00 kuna

PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI (Ispiti)
Provjera stečenih znanja i kompetencija vrši se posebno za pesticide, a posebno za poljoprivredna zvanja ili rukovanje određenim sredstvima rada prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Ispiti se provode pisanim putem, testovima znanja, koji su prilagođeni očekivanom znanju polaznika, a sukladni programu osposobljavanja. U praktičnom dijelu ispita polaznici izvršavaju određene praktične zadatke koje im postavlja Komisija.

DOKUMENTI O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
Po završenom stručnom osposobljavanju polaznici dobivaju UVJERENJE o stručnoj osposobljenosti te iskaznicu veličine i oblika osobne iskaznice. Predmetno stručno osposobljavanje upisuje se u e-knjižicu (ERPS–elektronički radno pravni status).

NAČIN PLAĆANJA IZOBRAZBE
Polaznici osposobljavanja će prvog dana nastave temeljem prijave polaznika, potpisivati Ugovor o osposobljavanju te će dobiti uplatnicu na konkretni iznos ovisno od odabranog obrazovanja. Po završenom osposobljavanju polaznici će na kućnu adresu s povratnicom dobiti dokumente o osposobljenosti i račun za uslugu Ustanove koja je provodila izobrazbu.

INFORMACIJE I PRIJAVE KANDIDATA
Prijave polaznika nije potrebno vršiti unaprijed. Dođite naznačenog dana 30 minuta prije početka nastave na gore naznačenu adresu. Prvi dan nastave treba ponijeti sve potrebne dokumente za upis.
OSTALE INFORMACIJE potražite na besplatnom info-telefonu: 0800 200 036

0
0
0
s2smodern