IMG 20191127 094909

Tvrtka O-K-TEH isporučila je Čistoći Pag d.o.o. malo komunalno vozilo na električni pogon za prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada na kućnom pragu u povijesnoj jezgri Grada Paga kao i selektivno sakupljeni otpad od pravnih i fizičkih osoba.

Isporuka vozila značajno će doprinjeti efikasnijem prikupljanju navedenog otpada, a sve u cilju ostvarenja cilja o selektivno sakupljenom otpadu od 50% u skladu sa Planom gospodarenja otpadom.
Selektivno sakupljeni otpad kroz javnu uslugu davatelja javne usluge Čistoće Pag d.o.o. u 2018. godini iznosi 16,50% po čemu se nalazina drugom mjestu u županiji i u samom je vrhu selektivno prikupljenog otpada u RH. Nabava komunalnog vozila na električni pogon sufinancirana je iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

IMG201911271037321
IMG20191127094420
IMG20191127094909

0
0
0
s2smodern