Pocetak

Sukladno Odluci Gradonačelnika Grada Paga o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovne škole u školskoj godini 2019/2020, pozivaju se roditelji koji ostvaruju pravo na sufinanciranje da podnesu zahtjev za isplatu Gradu Pagu.


Grad Pag sufinancirat će nabavu obrazovnog materijala učenicima osnovne škole i to:
- učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u iznosu od 150,00 kuna po učeniku
- učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole u iznosu od 250,00 kuna po učeniku
prema popisu učenika koji će dostaviti OŠ „Jurja Dalmatinca“ Pag.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Grada Paga.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
- zahtjev za sufinanciranje - preuzmi zahtjev
- račun nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala
- uvjerenje o prebivalištu
- izjavu o privoli za obradu podataka - preuzmi izjavu

Popratna dokumentacija i objašnjenja:
- Odluka Gradonačelnika Grada Paga o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala u školskoj godini 2019/2020. - pogledaj
- Obavijest roditeljima o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje obrazovnog materijala u školskoj godini 2019/2020 – pogledaj

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradu Pagu osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag, najkasnije do 15. listopada 2019. godine.

Grad Pag će osim sufinanciranja radnih bilježnica i obrazovnog materijala za ovu školsku godinu osigurati sredstva za financiranje učeničkih i studentskih stipendija te sredstva za sufinanciranje organiziranog prijevoza učenika.
Povodom početka nove školske godine 2019/2010, Ante Fabijanić gradonačelnik Grada Paga svim učenicima, roditeljima, nastavnicima, profesorima i svim djelatnicima Osnovne škole Juraj Dalmatinac i Srednje škole Bartul Kašić želi uspješnu novu školsku godinu.

0
0
0
s2smodern