pag

(Pag, 25. srpnja 2019.) Danas je u Uredu gradonačelnika Grada Paga, Ante Fabijanića, sazvana konferencija za medije povodom rada Županijskog ureda za urbanizam u gradu Pagu. Nezadovoljan radom istog ureda izjavio je kako je Grad Pag u posljednjih osam godina samo u slučaju hotela Pagus izgubio preko tri milijuna kuna. Gradonačelnik je u svom obraćanju medijima izjavio kako je Grad Pag 2011. godine podnio na ovjeru parcelacijski elaborat kako bi uknjižio 10.000 m2 zemljišta uz hotel Pagus, ali do danas elaborat u Uredu za urbanizam u Pagu nije ovjeren.

 

"Od predaje elaborata Uredu za urbanizam u Pagu na ovjeru prošlo je osam godina, ali elaborat još nije ovjeren. Postavlja se pitanje radi li se to namjerno kako bi se oštetio gradski proračun. Zbog toga što elaborat nije ovjeren ne možemo uknjižiti gradsko zemljište i naplaćivati koncesiju što prema prema trenutnom cjeniku Grada Paga godišnje iznosi gubitak u proračunu oko 350.000,00 kuna. Osim što je to velik gubitak za proračunske prihode, Grad Pag ima problema s koncesionarima hotela Pagus jer oni, zbog toga što nije ovjeren i proveden Parcelacijski elaborat, smatraju kako je hotel Pagus vlasnik 10.000 m2 zemljišta. Ovu situaciju nećemo dalje samo promatrati pa ćemo ukoliko se Parcelacijski elaborat uskoro ne provede podići i kaznene prijave zbog oštećenja gradskog proračuna. Također, koncesionari hotela Pagus su nedavno postupili i na neprimjeren način lancima i žicom ogradili parkiralište uz hotel te pokušali zabraniti parkiranje uz zgradu osnovne i srednje škole koja se nalazi nasuprot hotela, a koje koriste djelatnici škole i roditelji učenika pa im je pristup i prolaz bio onemogućen. Na intervenciju Grada Paga, ograda je maknuta, ali time problem nije riješen. Koncesionari hotela Pagus se pozivaju na trenutno stanje u zemljišnim knjigama i kažu kako su oni vlasnici zemljišta. Da Ured za urbanizam radi svoj posao, tih problema ne bi bilo. Pitam se radi li se ovdje o namjernoj opstrukciji Grada Paga i namjernom oštećenju gradskog proračuna. Taj nerad Ureda za urbanizam u Pagu je sramota. U vrijeme kada je elaborat predan na ovjeru pročelnik Ureda za urbanizam bio je Željko Maržić, a njegov nadređeni u Zadru bio je gospodin Letinić. Pitam se zašto to nisu napravili tada, kao i zašto se ni sada ništa ne rješava po tom elaboratu." - izjavio je gradonačelnik Ante Fabijanić te naglasio da su u grad Pag dobrodošli svi investitori, ali da se prvenstveno mora štititi interes Grada Paga.

Grad Pag je na temelju uputa Županijskog državnog odvjetništva iz 2011. godine napravio parcelacijski elaborat za k.č.br. 8833/2, k.o. Pag, kao predmetom procjene u postupku pretvorbe društvenog poduzeća CONING-HOLDING, Varaždin koje je vlasnik hotela Pagus. Površina procijenjenog zemljišta je 2.791 m2, a neprocijenjena površina iznosi 10.000 m2. U skladu sa Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom postupku pretvorbe i privatizacije, neprocijenjenih 10.000 m2 treba postati vlasništvo Grada Paga, ali da bi se to provelo u sudu, potreban je ovjeren Parcelacijski elaborat.

"Grad Pag je vlasnik zemljišta na kojem je parkiralište uz hotel Pagus kao i zemljišta na kojem je izgrađen novi dio hotela Pagus i terase ugostiteljskog objekta u hotelu, ali ništa ne možemo napraviti dok se ne ovjeri Parcelacijski elaborat. Svakim novim danom nastaje sve veća šteta za gradski proračun", rekao je gradonačelnik Fabijanić.

Zakonom je propisano kako oblik i veličinu z.k. čestica utvrđuje rješenjem nadležno upravno tijelo za poslove prostornog uređenja, na zahtjev osobe koja ima pravni interes. Akt o parcelaciji zemljišta provodi se u katastru zemljišta, odnosno katastru nekretnina na temelju parcelacijskog elaborata za koje je nadležno upravno tijelo za poslove prostornog uređenja izdalo potvrdu o njegovoj usklađenosti s rješenjem. U ovom slučaju radi se o zemljištu u Pagu, hotel Pagus, oznake k.č.br. 8833/2, upisane u z.k.ul.br. 6008, k.o. Pag, površine 12.791 m2, i to hotel Pag u površini od 2.887 m2, dvorište Pag u površini od 3.527 m2 te neplodno Pag u površini od 6.377 m2. Prema dopisu Hrvatskog fonda za privatizaciju od 20. listopada 2010. godine razvidno je kako je u pogledu k.č.br. 8833/2, k.o. Pag, predmetom procjene u postupku pretvorbe društvenog poduzeća CONING-HOLDING, Varaždin, bila površina od 2.791 m2, dok nije procijenjena površina od 10.000 m2, koja treba postati vlasništvo Grada Paga.

0
0
0
s2smodern