LED rasvjeta u Pagu

Grad Pag proveo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 2.720.200,00 kn bez PDV-a. U otvorenom postupku javne nabave sudjelovala su dva ponuditelja. Odlukom o odabiru kao ekonomski najpovoljnije ponude odabrana je ponuda ponuditelja Jadrolux d.o.o. iz Pule, u iznosu od 2.707.056,00 kn bez PDV-a, odnosno 3.383.820,00 kn s PDV-om. Vrijeme trajanja Ugovora je 11 godina.

Broj rasvjetnih tijela koja treba supstituirati na području grada Paga je 987. Grad Pag će zamjenom postojećih rješenja primjenjivanih u javnoj rasvjeti, u tretiranom zahvatu, smanjiti potrošnju električne energije primjenom učinkovitih svjetiljki na bazi Led tehnologije. Cilj provedene nabave je implementacija optimalnog tehničko-tehnološko-ekonomskog rješenja kojim bi se postigli učinci znatne uštede električne energije, indirektno smanjenje emisije CO2, poboljšanja svjetlotehničkih parametara i uvjeta sigurnosti prometa te smanjenja potencijalnog rizika ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela. Početak radova zamjene rasvjetnih stupova očekuje se u rujnu ove godine.

0
0
0
s2smodern