U prostorijama Gradske uprave Grada Paga, u petak 16.03.2018. održana je druga sjednica Povjerenstva za zdravstveni turizam na kojoj se raspravljalo o koracima koji se poduzimaju kako bi se, nakon više desetljeća, realizirao projekt razvoja zdravstvenog turizma Paga.

Odlukom gradonačelnika, u studenom 2017. imenovano je Povjerenstvo čija je zadaća, prije svega, koordinacija aktivnosti za realizaciju projekta i predlaganje donošenja odgovarajućih akata.
Profesor Ernest Meštrović, kao član Povjerenstva, informirao je prisutne o sveobuhvatnim analizama uzoraka blata iz Lokunje koje se provode na Institutu Ruđer Bošković, a koje su nužne da bi se utvrdila sigurnost peloida (prirodnog materijala) koji bi se mogao koristiti u kozmetičke, ali i medicinske svrhe. Naime, do sada nije učinjena nijedna sustavna analiza koja bi mogla potvrditi predaju o ljekovitosti blata, ali ni jamčiti njegovu sigurnost pri korištenju. Rezultati analiza koje su do ovog trenutka završene su ohrabrujući, a do kraja travnja očekuju se rezultati svih potrebnih analiza koje će ukazati sa čime se točno raspolaže na području Lokunje odnosno o kakvom je proizvodu riječ i koji su njegovi potencijali.
Zdravstveni turizam u Pagu promjenio bi izrazitu sezonalnost paškog turizma, pružio mogućnosti zaposlenja i razvoja poduzetništva koje bi pokrenule naš grad i donijele pozitivne promjene u društvu. Glavni cilj Povjerenstva je da istraži što više mogućnosti, te da pomogne u razvijanju nekoliko usluga i proizvoda, prvenstveno se oslanjajući na održivi razvoj. Za ovu ljetnu sezonu priprema se stavljanje u funkciju postojećeg objekta u Lokunji gdje će se tijekom ljetnih mjeseci moći koristiti usluge fizikalne terapije i masaža ljekovitim blatom, kao i ostalih popratnih aktivnosti usmjerenih na aktivan odmor gostiju. Do tada, lokalitet će se temeljito očistiti i urediti te će se postaviti pontoni. Istog dana kad je brod za izmuljavanje završio s radovima na Katinama, preselio se u Lokunju kako bi izvršio pripremne radove uređenja okoliša. Realizacija prve faze planiranog razvoja Lokunje predstavljat će temelj za kompleksniji projekt zdravstvenog turizma koji bi, osim ljekovitog blata, trebao obuhvatiti sve zdravstvene benefite našeg podneblja, od klime, bure, soli do prehrane, koji se mogu staviti u funkciju atraktivnih čimbenika destinacije. Upravo sinergija svih bogatstava Paga može nam pružiti konkurentnu prednost na tržištu zdravstvenog turizma.
Pitanje koje se postavlja prilikom planiranja daljnih koraka prema razvoju ovog vida turizma jest prema kojoj ciljanoj skupni korisnika oblikovati i planirati turistički proizvod. Postoje dvije mogućnosti. U prvoj je riječ o zadovoljavanju potreba za bolničkim uslugama gdje je krajnji korisnik pacijent, dok bi druga mogućnost bila zdravstveni turizam u funkciji zaštite zdravlja kroz preventivne tretmane i wellnes programe.
U drugoj fazi, koja bi trebala započeti s pripremama na jesen, plan je izgradnja objekta koji bi pružao usluge iz sfere zdravstvenog turizma, ali bez smještajnih kapaciteta, kako bi se mogli popunjavati kapaciteti privatnog smještaja i postojećih hotela, i to tijekom čitave godine. Sam projekt oblikovat će se prema smjernicama struke, mogućnostima financiranja sredstvima EU fondova i interesu potencijalnih investitora, ali i samih građana Paga. Građani su ti koji trebaju dati svoju viziju i ideje što žele u svom gradu i na čemu žele temeljiti svoju budućnost.
Treća faza obuhvaća stvaranje preduvjeta za razvoj drugih vrsta proizvoda, pri čemu je važno istaknuti da proizvodnju treba osigurati na otoku.
Gradonačelnik je na sjednici Povjerenstva izvijestio o iskazanoj podršci razvoju zdravstvenog turizma od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstva turizma. Podrška državnih institucija i struke svakako je važna, ali presudna će biti podrška i sudjelovanje naših građana. Razvoj zdravstvenog turizma moramo temeljiti na lokalnoj inicijativi, specifičnom otočnom poduzetništvu i odgovarajućim partnerskim odnosima. U planu su radionice, edukacije i tribine s prezentacijama potencijala zdravstvenog turizma sa ciljem prepoznavanja poduzetničkih perspektiva koje nudi.

0
0
0
s2smodern