DSCN5466

U prostorijama Grada Paga dana 26. siječnja 2018.godine održan je sastanak sa predsjednikom Udruženja obrtnika Pag i predstavnicom LAG-a MENTORIDES. Sastanak je održan na temu: suradnja Grada i Udruženja obrtnika u cilju razvoja  obrtništva na području Grada Paga. Sjednici su prisustvovali: Ante Fabijanić - gradonačelnik Grada Paga,Davor Fabijanić - zamjenik gradonačelnika Grada Paga, Andreja Bukša - predsjednik Udruženje obrtnika Pag i Nives Zubović predstavnica LAG MENTORIDES.

 Na sastanku je iznijeta problematika s kojom se obrtnici na području Grada Paga susreću u svom radu te je posebno istaknut problem većine obrtnika, a to je nemogućnost rada tijekom cijele godine obzirom na specifičnost otočne sredine te turističke sezone koja traje nekoliko mjeseci u godini. Nakon iznijetog zaključeno je da će Udruženje obrtnika sačiniti prijedlog mjera koje bi Grad Pag mogao poduzeti radi rasterećenja obrtnika s ciljem daljnjeg razvoja obrtništva .

DSCN5466
DSCN5470
DSCN5468
DSCN5469

0
0
0
s2smodern