dictionary 1619740 960 720

Grad Pag i Lokalna akcijska grupa ˝Mentorides˝ svečano će otvoriti ured LAG-a u Pagu. Otvaranje ureda održati će se u petak , 06. listopada 2017. godine u 12 sati u prostorijama ureda na adresi Od Špitala 1, Pag.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ˝MENTORIDES˝ organizacija je civilnog društva čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove i poduzeća, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana.
LAG MENTORIDES u potpunosti je otočki LAG i obuhvaća dva otoka – Pag i Rab. Na tom području živi oko 18 tisuća stanovnika.


Nakon osnivanja, sukladno LEADER procedurama izrađena je Lokalna razvojna strategija u kojoj su sadržani dugoročni razvojni strateški ciljevi, prioritetne mjere i aktivnost koje je potrebno provesti s ciljem ostvarivanja razvoja. LRS je realizirana prema Pravilniku o provedbi podmjera 19.2. „provedba operacije unutar CLLD strategije“ „podmjere 19.3.“ Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a „ i podmjere 19.4. „ Tekući troškovi i animacija „unutar mjere 19“ potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative leader (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) „Iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“
Nakon dobivanja početnih sredstava LAG je oformio ured i započeo s radom kako bi svojim članovima i svim zainteresiranim korisnicima bio na usluzi i djelovao u smjeru ostvarivanja zajedničkih ciljeva i razvoja cjelokupnog prostora koje obuhvaća LAG.
Ured LAG-a nalazi se na adresi Od Špitala 1, u Pagu, u prostoru koji je ustupio Grad Pag. Grad Pag sudjelovao je i u opremanju ureda čime su u cijelosti ispunjeni uvjeti za rad LAG-a.
Službenim otvaranjem ureda šaljemo poruku svim našim sadašnjim i budućim članovima da nam se obrate te da zajednički sudjelujemo u razvoju naša dva otoka.

0
0
0
s2smodern