Županijska lučka uprava Zadar i Grad Pag potpisali su Ugovor o zajedničkom financiranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju komunalnog dijela luke otvorene za javni promet luke Pag.


Ukupan iznos izrade predmetne dokumentacije je 153.750,00 kuna s uključenim PDV-om od čega svaka strana snosi po 76.875,00 kuna.
Projektnu dokumentaciju čine geotehnički istražni radovi i izrada geotehničkog elaborata te izrada Glavnog projekta iskopa dna i postavljanja pontona unutar lučkog područja luke otvorene za javni promet luke Pag.
Luka se uređuje na području južno od gradskog mosta s procjenom ukupnih potreba za komunalnim vezovima od 357 plovila dužine od 4 do 15 metara.
Prema projektu, postavila bi se tri pontona ukupne dužine oko 235 metara i to jedan od 110.6m, drugi od 80.6 m te treći dužine 44.8 m.
Grad Pag je napravio studiju kompletnog lučkog područja u sklopu prostorne studije rekonstrukcije i prenamjene magazina soli te prostorne studije područja Prosika – Lokunja koje su javno prezentirane u gradu Pagu.
To je ujedno prva faza uređenja lučkog područja Pag. Na ovaj način riješit će se određeni broj komunalnih vezova te će se urediti dio obale koji će se moći komercijalizirati i namijeniti za prihvat turističkih brodova, a ujedno uvesti red u prostor.
U Ministarstvu zaštite okoliša u završnoj je fazi provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliš radi čega je izrađen elaborat zaštite okoliša namjeravanog zahvata u prostoru kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša stavilo na javni uvid.
Ukupna vrijednost projekta/investicije je 3.74 milijuna kuna bez PDV-a.

 

0
0
0
s2smodern