Ministarstvo turizma RH donijelo je odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa Fonda za razvoj turizma po kojoj je Gradu Pagu odobren iznos od 250.000,00 kuna za projekt Pješačko biciklistička brdska staza "Putevima mentora" na području Dinjiške.

Nositelj izrade projekta je "Tobis Inžinjering" d.o.o. Zadar. Prema podacima iz projekta, za brdsko pješačko biciklističke staze predviđeni troškovi iznose 364.500 kuna, a za izvor vode Svaroš 493.750, kuna sa PDV-om. U gradskom proračunu planirana su sredstva u iznosu od 720.000 kuna, a postupak javne nabave planiran je za rujan ove godine.
Planirane intervencije odnose se na uređenje postojećih i oblikovanje novih brdskih staza, odmorišta i vidikovaca. Takav jedinstven sustav povezivao bi najzanimljivije točke unutar zone obuhvata kao što su povijesna nalazišta i prirodne atrakcije pri čemu bi intervencije bile minimalne s naglaskom na izvornost i prirodnost krajolika, a poslužile bi kao primjer ostalim dijelovima otoka kako revitalizirati zapostavljeni krški krajolik. To bi bila bi tek prva od nekoliko faza koje bi zahvatile veći dio otoka i pretvorile ga u sustav dobro umreženih naselja, a jezero Blato postalo bi polazišna točka svih staza kojima bi se omogućilo njihovo povezivanje.

Ovim projektom izvor vode Svaroš se uzima za početnu točku nove pješačko-biciklističke brdske staze. Na mjestu izvora planira se uređenje prostora kao malog trga, uz zadržavanje i preuređenje postojeće vodospreme te opremanje prostora urbanom opremom. Uz fasadu vodospreme prema moru planira se novi betonski zid s otvorom za istjecanje vode, a neposredni prostor oko vodospreme uređuje se koritom za vodu i prostorom za nisko zelenilo. Zid korita oblaže se kamenom s vanjske strane radi postizanja što autohtonijeg izgleda. Pored izvora se formira manji trg popločan betonskim pločama
Za trasu brdske staze koriste se postojeći putovi i izvode novi koji se povezuju u jedan cjeloviti sustav s polazištem kod izvora Svaroš. Projektom se predlaže uređenje i nastavljanje postojeće trase prema sjeveru radi povezivanja nasuprotnih obala. Postojeći se putovi saniraju, odnosno proširuju i nasipavaju gdje je potrebno, a novi se izvode drobljenjem postojećeg kamena u širini od 2.20 m. Trasa se cijelom svojom dužinom osvjetljava solarnom LED rasvjetom te se na pojedinim lokacijama obogaćuje pratećim sadržajem u vidu odmorišta i vidikovaca.

0
0
0
s2smodern