Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92, 42/92 - ispr., 71/97, 69/04, 99/04 - ispr., 44/06, 24/11 i 128/14), Gradsko izborno povjerenstvo donosi RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 


Na području Grada Paga, određuju se sljedeća biračka mjesta:


1. biračko mjesto broj


1 .
PAG
PAG - PROSTORIJE DOMA KULTURE, GOLIJA BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
PAG: DUBROVAČKA UL, GOLIJA,GOSPIĆKA ULICA,JADRULIČEVA UL,KOLUDRAŠKA UL,KRIŽEVAČKA UL, OD SKRIVANATA, PUT BENEŠTRE, PUT PODMEJAK, PUT RUPE, PUT VELI BRIG, ŠETALIŠTE FRANE BUDAKA, ŠETALIŠTE GRADA ZANEA, ŠIBENSKA UL., TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV,TRG SV. JURJA,UHLINAC,UL. ALOJZIJA STEPINCA, UL. DONATA FABIJANIĆA,UL. JURJA BENZIJE, UL. JURJADALMATINCA,UL. KAMERLENGO,UL.KRALJA ZVONIMIRA, UL. NIKOLE PORTADE,UL. PAVLA R.VITEZOVIĆA,UL. SVETE MARIJE,ULICA A. B. ŠIMIĆA, ULICA A. STARČEVIĆA,ULICA DON JOSE FELICINOVIĆA, VANGRADA, VARAŽDINSKA UL.,VELA ULICA,VELEBITSKA UL.,VUKOVARSKA UL.,
ZRINSKO FRANKOPAN.UL.


2. biračko mjesto broj


2 .
PAG
PAG -PROSTORIJE GRADSKE VIJEĆNICE,BRANIMIROVA OBALA 1
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
PAG: BRANIMIROVA OBALA, DOMINIKANSKI TRG, KATINE, KNEŽEVA UL„ LOKUNJA, PROSIKA, RIJEČKA UL.,SPLITSKA UL., STROSSMAYEROVA UL., SV. MARKO, ŠETALIŠTE ANDRIJE HEBRANGA, UL. A. G. MATOŠA,
UL. ANTE ŠUGARA, UL. AUGUSTA ŠENOE, UL. BARTULA KAŠIĆA, UL. HANIBALA LUCIĆA, UL. IVANA MAŽURANIĆA,
UL. IVANA MIRKOVIĆA, UL. IVANA MRŠIĆA, UL. IVANA ZAJCA, UL. KRALJA TOMISLAVA, UL. LJUDEVITA GAJA,
UL. MARINA DRŽIĆA, UL. MARKA LAURA RUIĆA, UL. MARKA MARULIĆA, UL. MILE BUDAKA,
UL. MIROSLAVA KRLEŽE, UL. NIKOLE VALENTIĆA, UL. PETRA HEKTOROVIĆA, UL. PETRA ZORANIĆA,
UL. RUĐERA BOŠKOVIĆA, UL. STJEPANA RADIĆA, UL. TINA UJEVIĆA, UL. VJENCESLAVA NOVAKA,
UL. VLAHE BUKOVCA, ULICA LEOPOLDA DORKIĆA, ULICA S. S. KRANJČEVIĆA, ULICA VATROSLAVA LISINSKOG,
VELA GUSTERNA, ZAGREBAČKA UL.


3. biračko mjesto broj


3.
PAG
PAG - PROSTORIJE KNEŽEVOG DVORA, TRG KRALJA PETRA
KREŠIMIRA IV
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
BOŠANA: BOŠANA, KOŠLJUN: KOŠLJUN, PAG: FRANJEVAČKI TRG, GUNDULIČEV PUT, KARLOBAŠKA UL, LJUBAČKA UL., NINSKA UL., NOVIGRADSKA UL., PODMIR, PRIMORSKA UL„ PUT DIVICNJAKA, PUT MIROŽIĆA,PUT MURVICE, PUT NOVALJE, PUT STAROGA GRADA, PUT SVETOG KARINA, RAPSKA ULICA, SENJSKA UL.,
UL. BELOTE DOBRONIĆA, UL. BENEDIKTA MIŠOLIĆA, UL. BRAĆE ANDRIJIĆA, UL. EUGENA KVATERNIKA, UL. JURE CRLJENKA, UL. MATICE HRVATSKE, UL. NIKOLE TESLE, UL. PAŠKIH REKTORA, UL. PETRA GRUBONIĆA,UL. PETRA RUMORE, UL. ŠIME DEŠPALJA, UL.
VIDA MATASOVIĆA, UL. ŽRTAVA FAŠIZMA,UL.ANTONIJA DANIJELIJA, ULICA BANA J. JELAČIĆA, ULICA GUGLIAMINA POLZINETIA,ULICA KRALJ STJEPANA DRŽISLAVA, USKOČKA UL.,
ZADARSKA UL.


4. biračko mjesto broj


4.
GORICA
GORICA -PROSTORIJE DOMA, GORICA
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
GORICA: GORICA


5. biračko mjesto broj


5.
DINJIŠKA MJESNI ODBOR DINJIŠKA, DINJIŠKA
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
DINJIŠKA: DINJIŠKA, MAGAŠI, MORAVČIĆI, SELINA, ZADARSKA, STARA VAS: BUNARIĆ, KUKOVIĆI, STARA VAS, ŠIŠINI, VELIKA
ČISTA, VRČIĆI: VRČIĆI


6. biračko mjesto broj


6 .
VLAŠIĆI
MJESNI ODBOR VLAŠIĆI, VLAŠIĆI
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
SMOKVICA: SMOKVICA, VLAŠIĆI: PUT LUZARJA, PUT MAGAZINA, PUT MRTA, PUT PEĆINE, PUT PODMEĐA,
PUT STANDARCA, PUT VAROŠA, TRG KUL1NA, UL. PEŠĆINE, UL. SV.
JEROLIMA, VLAŠIĆI


7. biračko mjesto broj


7.
ŠIMUNI TD ŠIMUNI, ŠIMUNI
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
ŠIMUNI: ŠIMUNI

PREDSJEDNIK

Vjenceslav Oštarić

Na temelju članka 24. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga br. 3/14), Gradsko izborno povjerenstvo donosi

R J E Š E NJ E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAGA

Na području Grada Paga, određuju se sljedeća biračka mjesta:

  1. biračko mjesto broj

  1. .

PAG

PAG - PROSTORIJE DOMA KULTURE, GOLIJA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

PAG: DUBROVAČKA UL, GOLIJA,GOSPIĆKA ULICA,JADRULIČEVA UL,KOLUDRAŠKA UL,KRIŽEVAČKA UL, OD SKRIVANATA, PUT BENEŠTRE, PUT PODMEJAK, PUT RUPE, PUT VELI BRIG, ŠETALIŠTE FRANE BUDAKA, ŠETALIŠTE GRADA ZANEA, ŠIBENSKA UL., TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV,TRG SV. JURJA,UHLINAC,UL. ALOJZIJA STEPINCA, UL. DONATA FABIJANIĆA,UL. JURJA BENZIJE, UL. JURJADALMATINCA,UL. KAMERLENGO,UL.KRALJA ZVONIMIRA, UL. NIKOLE PORTADE,UL. PAVLA R.VITEZOVIĆA,UL. SVETE MARIJE,ULICA A. B. ŠIMIĆA, ULICA A. STARČEVIĆA,ULICA DON JOSE FELICINOVIĆA, VANGRADA, VARAŽDINSKA UL.,VELA ULICA,VELEBITSKA UL.,VUKOVARSKA UL.,

ZRINSKO FRANKOPAN.UL.

  1. biračko mjesto broj

  1. .

PAG

PAG -PROSTORIJE GRADSKE VIJEĆNICE,BRANIMIROVA OBALA 1

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

PAG: BRANIMIROVA OBALA, DOMINIKANSKI TRG, KATINE, KNEŽEVA UL„ LOKUNJA, PROSIKA, RIJEČKA UL.,SPLITSKA UL., STROSSMAYEROVA UL., SV. MARKO, ŠETALIŠTE ANDRIJE HEBRANGA, UL. A. G. MATOŠA,

UL. ANTE ŠUGARA, UL. AUGUSTA ŠENOE, UL. BARTULA KAŠIĆA, UL. HANIBALA LUCIĆA, UL. IVANA MAŽURANIĆA,

UL. IVANA MIRKOVIĆA, UL. IVANA MRŠIĆA, UL. IVANA ZAJCA, UL. KRALJA TOMISLAVA, UL. LJUDEVITA GAJA,

UL. MARINA DRŽIĆA, UL. MARKA LAURA RUIĆA, UL. MARKA MARULIĆA, UL. MILE BUDAKA,

UL. MIROSLAVA KRLEŽE, UL. NIKOLE VALENTIĆA, UL. PETRA HEKTOROVIĆA, UL. PETRA ZORANIĆA,

UL. RUĐERA BOŠKOVIĆA, UL. STJEPANA RADIĆA, UL. TINA UJEVIĆA, UL. VJENCESLAVA NOVAKA,

UL. VLAHE BUKOVCA, ULICA LEOPOLDA DORKIĆA, ULICA S. S. KRANJČEVIĆA, ULICA VATROSLAVA LISINSKOG,

VELA GUSTERNA, ZAGREBAČKA UL.

  1. biračko mjesto broj

3.

PAG

PAG - PROSTORIJE KNEŽEVOG DVORA, TRG KRALJA PETRA

KREŠIMIRA IV

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BOŠANA: BOŠANA, KOŠLJUN: KOŠLJUN, PAG: FRANJEVAČKI TRG, GUNDULIČEV PUT, KARLOBAŠKA UL, LJUBAČKA UL., NINSKA UL., NOVIGRADSKA UL., PODMIR, PRIMORSKA UL„ PUT DIVICNJAKA, PUT MIROŽIĆA,PUT MURVICE, PUT NOVALJE, PUT STAROGA GRADA, PUT SVETOG KARINA, RAPSKA ULICA, SENJSKA UL.,

UL. BELOTE DOBRONIĆA, UL. BENEDIKTA MIŠOLIĆA, UL. BRAĆE ANDRIJIĆA, UL. EUGENA KVATERNIKA, UL. JURE CRLJENKA, UL. MATICE HRVATSKE, UL. NIKOLE TESLE, UL. PAŠKIH REKTORA, UL. PETRA GRUBONIĆA,UL. PETRA RUMORE, UL. ŠIME DEŠPALJA, UL.

VIDA MATASOVIĆA, UL. ŽRTAVA FAŠIZMA,UL.ANTONIJA DANIJELIJA, ULICA BANA J. JELAČIĆA, ULICA GUGLIAMINA POLZINETIA,ULICA KRALJ STJEPANA DRŽISLAVA, USKOČKA UL.,

ZADARSKA UL.

  1. biračko mjesto broj

4.

GORICA

GORICA -PROSTORIJE DOMA, GORICA

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

GORICA: GORICA

  1. biračko mjesto broj

5.

DINJIŠKA MJESNI ODBOR DINJIŠKA, DINJIŠKA

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

DINJIŠKA: DINJIŠKA, MAGAŠI, MORAVČIĆI, SELINA, ZADARSKA, STARA VAS: BUNARIĆ, KUKOVIĆI, STARA VAS, ŠIŠINI, VELIKA

ČISTA, VRČIĆI: VRČIĆI

  1. biračko mjesto broj

6 .

VLAŠIĆI

MJESNI ODBOR VLAŠIĆI, VLAŠIĆI

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

SMOKVICA: SMOKVICA, VLAŠIĆI: PUT LUZARJA, PUT MAGAZINA, PUT MRTA, PUT PEĆINE, PUT PODMEĐA,

PUT STANDARCA, PUT VAROŠA, TRG KUL1NA, UL. PEŠĆINE, UL. SV.

JEROLIMA, VLAŠIĆI

7.

ŠIMUNI TD ŠIMUNI, ŠIMUNI

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

ŠIMUNI: ŠIMUNI

0
0
0
s2smodern