priopcenje udruge pag 2014Predstavnici udruga otoka Paga, održali su sastanak s ciljem davanja podrške udrugama i stanovnicima otoka Krka u naporima za zaustavljanje bespravnog i nekontroliranog branja smilja te upoznavanja javnosti s istim problemom na Pagu.


Upitno je kako je uopće došlo do izdavanja dozvola za branje smilja, tzv. zaštićene biljke, te da li je itko napravio neovisne studije o komercijalnoj eksploataciji, te tko je u stvari ovdje zaštitio svoje privatne interese i po kojoj cijeni .
Podsjetimo se da je u doba izdavanja dozvola privrednim subjektima - otkupljivačima – beračima, bila već potpisana direktiva Europske unije, Natura 2000, koja države potpisnike obavezuje na zaštitu u njoj navedenih staništa, u koja su pobrojani i kamenjarski travnjaci, na kojima raste smilje, stanišni tip "Istočno submediteranski suhi travnjaci - Scorzoneretalia villasae" naveden na Dodatku I Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Direktiva Vijeća 92/43/EEC), a obveza svake države članice Europske unije (EU) jest očuvati staništa navedena u tome dodatku.
Potrebno je navesti da su u radovima hrvatske akademske zajednice objavljene studije o ugroženosti tih staništa, koje su poslužile Hrvatskom zavodu za zaštitu prirode da predloži posebne mjere.
Nepostojanje interesa vlasti da provede odredbe o zabrani branja za koje su donesene na naše uporno inzistiranje, jasan su pokazatelj i mig profiterima da ustraju. Trebamo li čekati da se iščupa i zadnji smilj, da se sruši zadnji kamen iz suhozida, hoćemo li raspustiti ovce u maslinike i vinograde...
Pod pritiscima javnosti, na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode, Ministarstvo zaštite okoliša je 26.09.2014. donijelo uredbu o zabrani branja smilja otocima Krku, Rabu, Cresu, Lošinju i Pagu te tako pokušalo ublažiti svoju pogrešku o nepoštivanju EU direktiva. Spomenuta odluka je potaknuta nastojanjem očuvanja posebno osjetljivih otočnih područja.
Nakon donošenja uredbe jedino zajedničko svim tijelima koja bi trebala provoditi tu odluku je da je ne sprovode, a na naše prijave i upozorenja nema odaziva.
Županijskog inspektora zaštite prirode je nemoguće dobiti da bi se napravila prijava, javna ustanova za zaštitu prirode Natura Jadera nije upoznata sa projektom očuvanja zaštićenih područja kamenjarskih pašnjaka na Pagu, policija navodno nema nikakve osnove za podnošenje prekršajne prijave i oduzimanja ukradene robe, (za vrijednost do 2000 Kn ne izlaze na očevid).
Pozdravljamo ujedinjene napore naših prijatelja sa otoka Krka, podržavamo ih u nastojanju da skrenu pozornost na taj gorući problem i isto tako želimo ukazati na nerad državnih tijela zaduženih za regulaciju i kontrolu branja samoniklog bilja, kao i sankcioniranje berača i otkupljivača.
Strpljenje koje smo mi, otočani, dosad pokazivali u toleriranju nedozvoljenog branja smilja, uglavnom na privatnim parcelama primaklo se kraju. Ukoliko u narednim danima predstavnici nadležnih državnih tijela ne poduzmu mjere sukladne zakonu, koordinacija udruga otoka Paga spriječiti će pljačku i devastaciju otoka svim raspoloživim sredstvima.
Istovremeno najavljujemo skup upozorenja na Paškom mostu u 11h i 55 minuta u nedjelju 23.11.2014.


Udruge:
Udruga uzgajivača paške ovce "Kolan", predsjednik Dubravko Pernjak,
Udruga uzgajivača paške ovce "Rogujica", predsjednik Ante Čemeljić,
Udruga uzgajivača paške ovce"Zaglava", predsjednik Tomislav Vidas,
Udruga proizvodjača paškog sira otoka Paga, predsjednik Marin Pernjak,
Udruga lunjskih maslinara Lun, otok Pag, tajnik Vilibald Baričević,
Lovačko društvo "Kamenjarka", Pag, predsjednik Slavko Žunić,
Udruga pčelara "Kadulja", predsjednik Boris Palčić

 

0
0
0
s2smodern