Projekt izgradnje zgrade Srednje škole "Bartula Kašića" uvršten je na indikativnu listu projekta Operativnog programa 2014.- 2020. godina pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta nakon Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020. godine.
Prijavitelj projekta je Zadarska županija, a njegova vrijednost projekta 2.361.520 EUR-a
Projektni plan izrađen je na bazi 170 učenika ili 20 m2 po učeniku što ukupno iznosi 5.100 m2, a obuhvaća unutrašnji i vanjski prostor. U vanjskom prostoru predviđeni su školski trg, park, parkiralište i zelene površine. Unutrašnji prostor škole sastoji se od školske zgrade i restorana. Školska zgrada sadrži učionice s nastavnim kabinetima za program opće gimnazije na nekoliko područja - jezično-umjetničkog, prirodno-matematičkog, za društveno područje i za strukovne programe: specijalizirane učionice za strukovnu nastavu, stručno teoretsku nastavu, radionice za nastavu s vježbama za kuharstvo, radionice za nastavu s vježbama za ugostiteljsko posluživanje.
U prostoru škole su predviđeni prostori: društveni prostori, školska knjižnica, prostori uprave, gospodarski prostori, prostor za središnju informatičko- komunikacijsku opremu, ostali prostori, a unutrašnjem dijelu školske zgrade predviđen je školski restoran. Nova školska zgrada graditi će se u neposrednoj blizini postojeće kako bi imala komunikaciju sa športskom dvoranom.
Procijenjena vrijednost svih radova i nadzora je dva milijuna eura, a procijenjena vrijednost opreme s postavljanjem je oko 300.000 eura. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je 20 000 eura
Za prijavu projekta izrađena je i dostavljena sva potrebna dokumentacija: riješeni imovinsko – pravni odnosi, potpora lokalne i regionalne vlasti, analiza troškova, idejni projekt, lokacijska dozvola, glavni projekt, građevinska dozvola troškovnici i izrađene tehničke specifikacije za nabavu opreme.
Projekt izgradnje škole u skladu je sa svim energetskim standardima te se planira izrada Studije energetske učinkovitosti.
Nakon završetka javne nabave i odabira izvođača predviđeno trajanje gradnje je 26 mjeseci.
Nova suvremeno opremljena školska zgrada će donijeti kvalitetu nastavnog procesa u skladu s pedagoškim standardom i radom u jednoj smjeni osnovne i srednje škole te uvođenje međunarodnog programa obrazovanja odraslih za izradu paške čipke koji će se izvoditi u formi radionica i tečajeva.
Voditelj ovog značajnog projekta je profesorica Milena Čemeljić, ravnateljica koja će u konsenzusu sa Zadarskom županijom i resornim Ministarstvom formirati provedbeno partnerstvo koje će donositi odluke o provedbi projekta i provoditi javne nabave za radove i opremu.

0
0
0
s2smodern