Kroz siječanj i veljaču u staroj jezgri Paga krenulo se s projektom rekonstrukcije zastarjele javne rasvjete u energetski učinkovitu LED rasvjetu.


Postojeće stanje rasvjete povijesne jezgre Grada Paga je više nego derutno - brojne lampe su oštećene ili razbijene što predstavlja ružnu sliku jer je Grad Pag turističko središte, a stara jezgra kao zaštićena povijesna cjelina okružena zidinama ima veliku turističku vrijednost.
U listopadu 2012.godine Grad Pag započeo je s ovim projektom. Obzirom da je povijesna jezgra Grada Paga zaštićeno kulturno dobro, uz suradnju s Konzervatorskim odjelom u Zadru, Upravom za zaštitu kulturne baštine, trgovačko društvo INEL-PROJEKT d.o.o. izradilo je glavni projekt za LED rezidencijalnu rasvjetu u povijesnoj jezgri Grada Paga.
U lipnju 2013. godine projekt je apliciran na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s vrijednošću od 1.096.062,50 kn od čega je Fond odobrio 657.637,50 kn ili 60% vrijednosti projekta.
Realizacijom ovog projekta direktno se utječe na povećanje vrijednosti povijesne jezgre grada Paga budući je jedan od strateških ciljeva razvoja grada Paga promocija povijesne jezgre kao jedinstvenog turističkog lokaliteta i okosnicu daljnjeg razvoja kulturnog turizma Osim kulturnog i turističkog aspekta ovog projekta, on ima i ekonomsku dobit za Grad Pag zbog energetske učinkovitosti kojom će se smanjiti izdaci za potrošnju električne energije, ali i ekološku korist jer će se smanjiti ispuštanje CO2 u atmosferu, što ima pozitivan efekt u smanjivanju onečišćenja okoliša.
Glavni cilj projekta je unapređenje turističke ponude promoviranjem povijesne jezgre kao jedinstvenog turističkog lokaliteta i pozicioniranjem Grada Paga kao centra kulturnog turizma na otoku Pagu i u regiji.

 

0
0
0
s2smodern