Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 i 04/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove, na radno mjesto:

  • samostalni upravni referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza - pogledaj