3/2019 - Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Pagu - WORD dokument