13/2015- PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja grada Paga - PDF dokument- objava 20.11.2015