Novosti & Aktualnosti

20 Travanj 2018
Dan planeta Zemlje obilježava se diljem svijeta 22. travnja s ciljem poticanja i uključivanja stanovnika u rješavanje okolišnih problema, ...
18 Travanj 2018
Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić održat će koncert u Kneževom dvoru u Pagu u četvrtak 19. travnja u 19 sati.
18 Travanj 2018
U subotu,14.04.2018. u školskoj dvorani u Pagu, odigrala se Završnica Lige otoka Paga u stolnom tenisu 2018.g.u organizaciji STK PAG.
20 Travanj 2018
U organizaciji Turističkih zajednica Pag, Novalja, Kolan i Povljana u ponedjeljak, 23. travnja u općinskoj zgradi u Kolanu održat će se prezentacija projekta VIA DINARICA. Uz velika prirodna bogatstva, cijelo dinarsko područje je bogato povijesnim i kulturnim naslijeđem, što predstavlja idealnu priliku za regionalnu suradnju među zemljama koje Dinaridi prirodno povezuju.

Obavijesti

 • 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13 137/15

  + Pročitaj obavijest
 • NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

  Na temelju članka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja kioska i pokretnih naprava (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17),

  + Pročitaj obavijest
 • Oglas za prijem u službu Grada Paga - mjesto komunalni redar

  Oglas za prijem u službu Grada Paga- Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje - radno mjesto komunalni redar - WORD

  + Pročitaj obavijest
 • Obavijest vlasnicima i korisnicima nekretnina u staroj gradskoj jezgri Grada Paga

  Odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Paga“, broj: 8/15, 2/17) zabranjeno je postavljanje klima uređaja na pročeljima zgrada

  + Pročitaj obavijest
 • 4. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

  Na temelju ĉlanka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13 137/15

  + Pročitaj obavijest
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Županijska lučka uprava Zadar i Grad Pag potpisali su Ugovor o zajedničkom financiranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju komunalnog dijela luke otvorene za javni promet luke Pag.


Ukupan iznos izrade predmetne dokumentacije je 153.750,00 kuna s uključenim PDV-om od čega svaka strana snosi po 76.875,00 kuna.
Projektnu dokumentaciju čine geotehnički istražni radovi i izrada geotehničkog elaborata te izrada Glavnog projekta iskopa dna i postavljanja pontona unutar lučkog područja luke otvorene za javni promet luke Pag.
Luka se uređuje na području južno od gradskog mosta s procjenom ukupnih potreba za komunalnim vezovima od 357 plovila dužine od 4 do 15 metara.
Prema projektu, postavila bi se tri pontona ukupne dužine oko 235 metara i to jedan od 110.6m, drugi od 80.6 m te treći dužine 44.8 m.
Grad Pag je napravio studiju kompletnog lučkog područja u sklopu prostorne studije rekonstrukcije i prenamjene magazina soli te prostorne studije područja Prosika – Lokunja koje su javno prezentirane u gradu Pagu.
To je ujedno prva faza uređenja lučkog područja Pag. Na ovaj način riješit će se određeni broj komunalnih vezova te će se urediti dio obale koji će se moći komercijalizirati i namijeniti za prihvat turističkih brodova, a ujedno uvesti red u prostor.
U Ministarstvu zaštite okoliša u završnoj je fazi provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliš radi čega je izrađen elaborat zaštite okoliša namjeravanog zahvata u prostoru kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša stavilo na javni uvid.
Ukupna vrijednost projekta/investicije je 3.74 milijuna kuna bez PDV-a.

 

0
0
0
s2smodern