2017 godina
 • Plan nabave za 2017. godinu - PDF
 • I izmjena i dopuna plana nabave - WORD
 • II izmjena i dopuna plana nabave 2017 - WORD
 • Registar bagatelne nabave za 2017 godinu - WORD
 • Registar ugovora javne nabave 01-12-2017 - WORD
2016 godina
 • Registar ugovora javne nabave za 2016 godinu - 28.12.2016 - PDF
 • Registar ugovora bagatelne nabave za 2016 god. - 28.12.2016 - PDF
 • PLAN NABAVE ZA 2016. godinu - 03.02.2016 - PDF
 • I izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 05.04.2016 - PDF
 • II izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 22.08.2016 - PDF
 • III izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 03.10.2016 - PDF
 • IV izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 30.12.2016 - PDF
 • PLAN NABAVE ZA 2015. godinu - 05.05.2015 - PDF
 • I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2015.godinu - PDF
 • II. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2015. godinu - PDF
2015 godina
 • REGISTAR BAGATELNE NABAVE ZA 2015 - PDF
 • REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE ZA 2015 - PDF
2014 godina
 • REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - 22.12.2014 - PDF
 • REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - 10.06.2014 - PDF
 • SPRJEČAVANJE SUKUBA INTERESA-ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - PDF
 • Plan nabave za 2014. godinu - PDF
 • I izmjene i dopune Plana nabave Grada Paga za 2014. godinu - PDF
 • II izmjene i dopune Plana nabave Grada Paga za 2014. godinu - PDF
 • III izmjene i dopune Plana nabave Grada Paga za 2014. godinu - PDF
2013 godina
 • Plan nabave za 2013. godinu - PDF
 • I. izmjene i dopune plana nabave Grada Paga za 2013. godinu - PDF
 • Registar ugovora o javnoj nabavi - PDF
2012 godina
 • III. Izmjenu i dopunu Plana nabave Grada Paga za 2012. godinu - PDF