• Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2017- PDF dokument
  • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga Za 2016. godinu - PDF dokument
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine - PDF dokument
  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine - PDF dokument
  • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2015. godinu - PDF dokument
  • POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Paga za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2015.godine (Službeni glasnik Grada Paga 11/2015)
  • Prijedlog polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga za razdoblje 1.1-30.6. 2015 - PDF dokument
  • PRORAČUN GRADA PAGA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU, 27. prosinca 2013 - PDF dokument
  • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014.G. - PDF dokument
  • ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti, 11. travnja 2013 - PDF dokument