vrh1

Mjesni odbor Pag

Ovih dana stigle su sve natpisne pločice s kućnim brojevima i nazivima gradskih ulica za područje grada Paga: grad Pag, naselje Gorica, naselje Dinjiška, naselje Stara Vas, naselje Vrčići, naselje Miškovići, naselje Šimuni, naselje Košljun, naselje Vlašići i naselje Smokvica. Natpisne pločice počet će se postavljat od ponedjeljka, 14. ožujka, a postavljat će ih tvrtka Pag II. d.o.o. Svaki grad u Republici Hrvatskoj dužan je označit ulice, naznačit njihova imena na vidljivim mjestima te na pročelju svake kuće mora biti istaknut kućni broj radi popisivanja stanovništva koje će se održat od 01. do 28. travnja ove godine.

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval