U srijedu 09.veljače 2011.godine s početkom u 11:00 sati, u prostoriji Gradske vijećnice održano je javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Grada Paga.

U prepunoj vijećnici na pitanja brojnih zainteresiranih građana Grada Paga ,vezano uz  Prijedlog UPU-a Grada Paga, odgovarali su izrađivači plana arhitekti tvrtke „Urban Design“ iz Grada Zagreba Mirjana Horvat i Radovan Muck te kao predstavnici Grada Paga zamjenik gradonačelnika Tino Herenda i pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje  Antonela Zrilić.

Javno izlaganje Prijedloga UPU-a Grada Paga, dio je zakonske procedure javnog uvida koji traje do 01.ožujka 2011.godine. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na  Prijedlog urbanističkog plana uređenja Grada Paga sudionici u javnoj raspravi mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje, tijekom javne rasprave, a najkasnije do 01.ožujka 2011. godine. Urbanistički plan uređenja Grada Paga obuhvaća površinu cca 250 hektara, u sklopu kojih se sve skupa nalazi oko 2000 objekata ,što postojećih što predviđena novih objekata.

0
0
0
s2smodern