8/2013 - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora- objava 8. travnja 2013

7/2013 - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora- objava 5. travnja 2013

5/2013 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - objava 29. ožujak 2013