• Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga - pogledaj