• I izmjena i dopuna Proračuna Grada Paga za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. - PDF
  • Proračun Grada Paga za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.- PDF
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Paga za 2019. godinu. - PDF