7. Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga

 

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Paga, temeljem članka

16. ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA PAGA («Službeni glasnik» Zadarske županije broj 3/99) ,  gradonačelnik Grada Paga objavljuje

 

P  O  Z  I  V

za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga

 

I.

Javna priznanja Grada Paga jesu:

  1. IMENOVANJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA PAGA
  2. NAGRADA GRADA PAGA ZA ŽIVOTNO DJELO
  3. NAGRADE GRADA PAGA
  4. ZAHVALNICA GRADA PAGA

 

II.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz točke I mogu dati:

-         gradonačelnik Grada Paga,

-         najmanje 1/3 Gradskog vijeća Grada Paga

-         radna tijela Gradskog vijeća Grada Paga

-         ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana

-         vjerske zajednice i

-         političke stranke.

 

III.

Prijedlog iz točke II mora sadržavati:

-         podatke o podnosiocu prijedloga

-         iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Paga, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju,

-         oblik javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

 

IV.

Rok za podnošenje prijedloga utvrđen je Odlukom o javnim priznanjima Grada Paga i utvrđen je do 28. veljače (uključujući i taj dan).

 

V.

Prijedlozi se podnose KOMISIJI ZA PRIZNANJA GRADA PAGA, Branimirova obala 1, 23 250 Pag.

Radi valjane izrade prijedloga, svi zainteresirani predlagači mogu u Uredu Grada Paga dobiti izvorni primjerak Odluke o javnim priznanjima Grada Paga.

 

Klasa: 061-01/10-01/1

Ur.broj: 2198/24-40-10-1

Pag,  25. siječnja 2011.

GRAD PAG

Gradonačelnik

Grada Paga

Ante Fabijanić,v.r.