vrh1

13. sjednica Gradskog vijeća Pag

Predsjednik Gradskog vijeća grada Paga Branimir Paro Vidolin sazvao je za 18. ožujka 2011.godine 13.sjednice Gradskog vijeća grada Pag te predložio sljedeći dnevni red:

 

 

 

 

 

1. Prijedlog ODLUKE o dodjeli javnih priznanja Grada Paga

-NAGRADE GRADA PAGA ZA ŽIVOTNO DJELO – Majki Rozariji Gligora

2. Prijedlog ODLUKE o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu

provođenja ocjenjivanja,

3. Prijedlog ODLUKE o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića „Paški mališani“Pag

4. Razmatranje IZVJEŠĆA o izvršenju:

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.godinu

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010.godinu,

5. Prijedlog ODLUKE o drugoj (II) dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna

(usklađenje) Prostornog plana uređenja Grada Paga,

6. Razmatranje

a) Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Paga za 2010.godinu,

b) Programa rada Savjeta mladih Grada Paga za 2011.godinu radi davanja odobrenja,

c) Prijedlog ODLUKE o raspisivanju JAVNOG POZIVA za izbor Savjeta mladih Grada Paga

7. Prijedlog ZAKLJUČKA o osnivanju Županijske lučke uprave Pag,

8. Prijedlog Zaključka za imenovanje

a) sudaca porotnika u Županijskom sudu u Zadru

b) sudaca porotnika za mladež u Županijskom sudu u Zadru

- Vijećnička pitanja

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval