vrh1

Financijska izvješća

 • Financijski izvještaji proračuna za razdoblje 01.01.- 31.12.2016 - XLS
 • Financijski izvještaj proračuna za razdoblje 01.01.-30.09.2016. godine - PDF
 • Konsolidirani financijski izvještaji proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2016. - PDF
 • Financijsko izvještaj proračuna za razdoblje 01.01.- 30 06 2016 - .PDF
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. ožujak 2016. - PDF
 • Izvještaj proračuna za razdoblje 1.siječnja do 31.prosinca 2015.godine - PDF
 • Izvještaje proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine - PDF
 • Izvještaje proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine. - PDF
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. ožujak 2015. - PDF
 • Financijski izvještaji za 2014. godinu - PDF
 • Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-30.09.2014 - XLS
 • Obrazac IZJS na dan 30.09.2014 - PDF
 • Obrazac IZJS na dan 31.12.2013 - PDF
 • Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.-31.12.2013. - XLS
 

Grad Pag

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval