vrh1

Prostorni plan Pag

- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 - GRAD PAG (PDF - 2,579 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 2 - ZONA ŽESTOKO (PDF - 0,519 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 3 - BOŠANA (PDF - 0,450 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 4 - SV. MARIJA I SV.MARKO (PDF 0,670 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 5 - ŠIMUNI (PDF 1,563 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 6 - PAŠKA REBRA (PDF 1,012 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 7 - PROBOJ (PDF 1,515 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 8 - KOŠLJUN (PDF 0,942 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 9 - MALETINAC (PDF 0,883 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 10 - SMOKVICA (PDF 0,582 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 11 - VLAŠIĆI (PDF 1,101 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 12 - MIŠKOVIĆI (PDF 0,440 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 13 - DINJIŠKA (PDF 0,604 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 14 - STARA VAS (PDF 0,598 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 15 - VRČIĆI (PDF 0,638 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 16 - GORICA (PDF 0,866 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 17 - ZONA MALI ZATON (PDF 0,347 mb)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 18 - PAG, POSLOVNA ZONA (PDF 1,120 mb)
- KARTA 25-000-01 PAG - KORIŠTENJE I NAMJENA (PDF 37,625 mb)
- KARTA 25-000-02 PAG - PROMET (PDF 35,409 mb)
- KARTA 25-000-03 PAG - ELE. & PLIN (PDF 37,505 mb)
- KARTA 25-000-04 PAG - VODA & ODVODNJA (PDF 32,735 mb)
- KARTA 25-000-05 PAG - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (PDF 37,647 mb)
- KARTA 25-000-05-A PAG - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - EKO. MREŽA (PDF 40,356 mb)
- ODREDBE ZA PROVOĐENJE (PDF 0,828 mb)


 

 

Grad Pag

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval