vrh1

Stari grad Pag

Stari  grad Pag nalazi se kilometar južno od današnje lokacije gradske jezgre.  Nekada veliki i bogati grad, danas je bogato arheološko nalazište i svetište. Glavni dio starog grada sačinjavala je crkva sagrađena u romaničkom stilu i ruševine franjevačkog samostana. Tradicionalno svake godine na dan Velike Gospe pažani hodočaste iz starog grada prema novom Pagu noseći kip Blažene Djevice Marije. 1244 godine bježeći pred neprijateljima Bela IV došao je u grad Pag, gdje su ga pažani ugostili i darovali. U znak zahvalnosti Bela IV podario je gradu Pagu Povelju slobodnog kraljevskog grada. Zbog svog bogatstva, a i blizini solane bio je česta meta napada. Unutar samostanskog dvora nalazi se bunar sa pitkom vodom. Prema legendi za jedne strašne suše koja je pogodila Pag, pažani su se obratili Majki Božjoj za spas. Nakon dugih molitvi, jednog jutra samostanski bunar je osvanu vrhom pun vode, te spasio pažane od suše. U čast tom događaju nosi se već spomenuti kip Majke Božje.

U zadnje vrijeme intenzivno se radi na uređenju Starog grada i njegove okolice s ciljem da mu se vrati stari sjaj. Tako su nakon uređenja okoliša uz crkvu Sv. Marije otkriveni ostaci Benediktinskog samostana koji je utemeljen u 1318.godine i samostanski bunar. Već je počišćen, uređen i označen zapadni dio Starog grada a isto je u planu i s ostalim prostorom. Prilikom čišćenja otkriven je uski prolaz za kojeg se do sad nije znalo. Prolaz vodi od solane do nekadašnjeg castruma te se pretpostavlja da je služio u obrambene svrhe. Također se planira uz stepenice koje od ceste Pag-Košljun vode do crkve Sv. Marije postavit niz kamenih ploča s prikazom najvažnijih događaja iz Starog grada.

Uređenje Starog grada organizira Grad Pag, Župni ured Pag i Centar za kulturu i informiranje  a u poslovima čišćenja pomažu građani te članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pag.


 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval