vrh1

Kula Skrivanat

Kula Skrivanat bila je najsjevernija, a ujedno i prva obrambena kula gradske jezgre pri napadima sa mora.  To je jedina postojeća kula od devet kuli koje su branile grad Pag. Sagrađena je u 15. Stoljeću i do danas je sačuvana u izvornom obliku. Zbog razvoja grada i nasipavanjem okolnog područja visina obrambenih zidova kule smanjena je za nekoliko metara. U 15 stoljeću kula se nalazila na samome moru dok je danas udaljena od mora 50-tak metara. Tijekom povijesti zatrpani su neki ulazi u prostore katakombi i tunela koji su se nalazili u samoj utrobi kule. Danas uz kulu prolazi šetnica a u ljetnim mjesecima unutar prostora kule održavaju se razne turističke manifestacija (nastupi klapa, pjevačkih zborova, predstave, igrokazi, ljetne radionice i sl.).


 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval