vrh1

Knežev Dvor

Knežev dvor nalazi se na glavnom gradskom trgu nasuprot centralne crkve Sv. Marije. Izgrađen je u 15. Stoljeću a služio je kao sjedište otočke uprave za vrijeme dok je Pag pripadao pod vlast Venecije. U njemu je stolovao Knez kojeg je postavljala vrhovna vlast Venecije. Knez bi imao vladavinu 33 dana. Posljednji knez u Paga bio je pravnik i filozof Lauro Ruić. Knežev dvor danas je preuređeni spomenik kulture koji u svojem dvoetažnom izdanju ugošćava razne kulturne manifestacije, izložbe i sl. Prostor kneževog dvora tokom ljetnih mjeseci služi za izvođenje raznih predstava, nastupa klapa, za potrebe paškog kulturnog ljeta i sl. Atrij Kneževog dvora ukrašava prekrasni bunar sa urešenim oknom i dvije stare, visoke palme koje uz kameni ambijent i bogato ukrašeni svod ulaznih vrata palače ostavlja dojam staro-dalmatinskog ugođaja. Za vrijeme 1. Međunarodnog festivala čipke održanog u Pagu 2010.godine u prizemlju je postavljena stalna izložba paške čipke , a tijekom ljeta iste godine na katu je postavljena stalna izložba pod nazivom "Pradavno paško jezero".


 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval