vrh1

Gradske zidine

Stoljećima su Grad Pag opasavali visoki kameni bedemi osigurani sa obrambenim kulama. Kule su bile naoružane teškim i lakšim artiljerskim naoružanjem (bombardama i falkolnetima). Prvi popisi naoružanja paških kula datiraju iz 1680. Godine. Svrha utvrđenog grada bila je prvenstveno obrana stanovništva i obližnje solane. Računajući da se u prošlosti kilogram soli vagao kao kilogram zlata, vidimo kolika je važnost bila očuvanja i zaštite tog dragocjenog minerala.  Tako opasan bedemima Pag je imao nekoliko ulaza, glavni ulaz je se nalazio nasuprot današnjeg gradskog mosta. Danas, kao živi spomenik porušenih bedema svjedoči Kula Skrivanat, te sjeverni dio gradske jezgre gdje se i danas može vidjeti ostatak gradskog bedema.  Također, današnja zgrada gradske uprave je preuređena topovska kula. Tijekom rekonstrukcije gradske rive naznačene su konture porušenih bedema. Tako kada dođete u Grad Pag obratite pozornost na konture izrađene po gradskoj rivi koje se linijski vuku sa pročeljima obližnjih zgrada i kafića.

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval