vrh1

Preuzimanje dokumenata i formulara

FORMULAR ZA ISPLATU NAKNADE

Temeljem Odluke o isplati jednokratne naknade obiteljima (Službeni glasnik Grada Paga broj 6/2015) koju je Gradsko vijeće Grada Paga donijelo na sjednici održanoj 3. lipnja 2015.godine, pravo na isplatu jednokratne naknade ostvaruju:

1. obitelji novorođene djece

  • - 2.000,00 kuna – za novorođeno dijete
  • - 5.000,00 kuna – za treće novorođeno dijete

Pravo ostvaruju roditelji i posvojitelji novorođenog djeteta koji imaju prebivalište
(oboje) u Gradu Pagu.

2. obitelji sa 4 i više djece

  • - 5.000,00 kuna obitelji s četvero djece
  • - 10.000,00 kuna obitelji s petero i više djece

U navedeni broj djece ubrajaju se djeca do osamnaeste godine života, a preko osamnaeste godine samo ako ostvaruju studentska prava.
Pravo na ovu naknadu ostvaruju obitelji s prebivalištem na području Grada Paga dužim od dvije godine.

Formular za isplatu naknade (ovdje)

 

FORMULAR ZA SOCIJALNU  POMOĆ

 

Niže navedeni formular koristi se prilikom predaje zahtjeva za pomoć Socijalnom vijeću Grada Paga prilikom potrebne pomoći u slučaju teže materijalne situacije, pomoći kod kupnje lijekova i sl.

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval