vrh1

Natječaj i javni poziv

7/2016- Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga u Dinjiškoj - PDF dokument- objava 12.09.2016

 

6/2016 - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument -objava 07.06.2016

 

5/2016 - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument -objava 07.06.2016

 

4/2016 - Oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto- viši stručni suradnik „samostalni upravni referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza“ - PDF dokument -objava 29.04.2016

 

3/2016 - Oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto- komunalni redar - PDF dokument-objava 29.04.2016

 

2/2016- Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - PDF dokument - objava 27.04.2016

 

01/2016- Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. VANGA) - pdF dokument- objava 18.04.2016

 

13/2015- PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja grada Paga - PDF dokument- objava 20.11.2015

 

12/2015 Natječaj za dodijelu učenićke/studentske stipendije

- Tekst Natječaja

- Prilozi Natječaju

 

10/2015 - Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu u Grad Pag - PDF dokument- objava 30.06.2015

 

9/2015 - ISPRAVAK DIJELA OGLASA - PDF dokument- objava 17.06.2015

 

8/2015 - Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti - PDF dokument- objava 12.06.2015

 

7/2015 - Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti -PDF dokument- objava 12.06.2015

 

6/2015 - OGLAS za prijem u službu Grad Pag, Ured Grada, na radno mjesto REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I PISMOHRANU - PDF dokument- objava 12.06.2015

 

5/2015 - OGLAS Za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto: viši stručni suradnik „samostalni upravni referent za komunalnu naknadu“ – 1 izvršitelj - PDF dokument - objava 22.05.2015.

 

4/2015 - OGLAS Za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto: komunalni redar – 2 izvršitelja - PDF dokument - objava 22.05.2015.

 

2/2015 - Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - PDF dokument - objava 13.4.2015.

 

1/2015 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument - objava 23.1.2015.

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval