vrh1

Natječaj i javni poziv

25. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. V. Magazin)

Više...

 

24.  ČLANAK 5.C ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

„Grad Pag kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, iz razloga utvrđenih u članku 5.c stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 110/07 i 125/08)“

Više...

 

23. Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

Dokument natječaja u PDF formatu

 

22. Javni poziv za izbor Savjeta mladih Grada Paga

Više...

 

21.Provjera znanja i sposobnosti

Više...

 

20. Poziv za testiranje kandidata za prijem u Uredu Grada na radno mjesto pročelnika

Više...

 

19. Odluka o PONIŠTENJU NATJEČAJA za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. V. Magazin)

Više...

 

18. Odluka o PONIŠTENJU NATJEČAJA za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. VANGA)

Više...

 

17. Natječaj za imenovanje pročelnika Ureda Grada

Više...

 

16. N A T J E Č A J  za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. Vanga)

Više...

 

15. N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (V. Magazin)

Više...

 

14. JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAGA

Više...

 

13. JAVNI POZIV KOMUNALNO VODOSPREMA VRČIĆI

Više...

 

12. JAVNI POZIV KOMUNALNO VODOSPREMA KOŠLJUN SV MARTIN

Više...

 

11. Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - Natječaj je objavljen u PDF dokumentu POGLEDAJTE

 

10. J A V N I P O Z I V  za izbor Savjet mladih Grada Paga

Više...

 

9. POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu- u Grad Pag, u Uredu Grada na radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove

Više...

 

8. Javni poziv za prijave za obavljanje poslova popisivača ili kontrolora u provedbi Popisa stanovništva, kućanstva i stanova 2011.

Više...

 

7. Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga

Više...

 

6. Javni natječaj za prijam u službu u Grad Pag, u Ured Grada na radno mjesto:

Više...

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval