vrh1

Natječaj i javni poziv

37. Javni poziv - Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Pag, Zadarske županije

Pogledajte dokument u prilogu Javnog poziva

 

36. Prostorni plan uređenja Grada Paga - izmjene i dopune prostornog plana

 

35. Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga

Više...

 

34. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga

Više...

 

33. JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade (legalizacija)

Više...

 

32. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga ( Vela ulica )

Više...

 

31.Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga ( II Magazin )

Više...

 

30. Poziv  za 18.sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga

Više...

 

29. J A V N I P O Z I V - za izbor Savjeta mladih Grada Paga

Više...

 

28. Obavijest o početku postupka javne nabave

Više...

 

27. Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

Više...

 

26. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. Vanga)

Više...

 

25. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. V. Magazin)

Više...

 

24.  ČLANAK 5.C ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

„Grad Pag kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, iz razloga utvrđenih u članku 5.c stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 110/07 i 125/08)“

Više...

 

23. Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

Dokument natječaja u PDF formatu

 

22. Javni poziv za izbor Savjeta mladih Grada Paga

Više...

 

21.Provjera znanja i sposobnosti

Više...

 

20. Poziv za testiranje kandidata za prijem u Uredu Grada na radno mjesto pročelnika

Više...

 

Grad Pag

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval