vrh1

Pozivi za nadmetanje

IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA PAŠKI MALIŠANI

GRAD PAG pokrenuo je otvoreni postupak javne nabava radova za IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA PAŠKI MALIŠANI, evidencijski broj nabave: 01/15. Natječajna dokumentacija i svi prilozi uz dokumentaciju objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave 04.06.2015. godine DETALJE POGLEDAJ OVDJE

 

NABAVA DUGOROČNOG KREDITA za financiranje kapitalne investicije- izgradnja vrtića u Gradu Pagu,

NABAVA DUGOROČNOG KREDITA za financiranje kapitalne investicije- izgradnja vrtića u Gradu Pagu, evidencijski broj nabave: 07/14. Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod br.: 2014/S 002-0055547 ( datum slanja objave: 01.12.2014 )s pripadajućom dokumentacijom.

 

PRVA FAZA SANACIJE TVRĐAVE ˝ FORTICA˝ NA OTOKU PAGU

Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: PRVA FAZA SANACIJE TVRĐAVE ˝ FORTICA˝ NA OTOKU PAGU, evidencijski broj nabave: 05/13. Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem:2013/S 002-0087809 ( datum slanja objave 21.10.2013 ) s pripadajućom dokumentacijom.

 

PRVA FAZA SANACIJE TVRĐAVE ˝ FORTICA˝ NA OTOKU PAGU

Grad Pag pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave za predmet nabave: PRVA FAZA SANACIJE TVRĐAVE ˝ FORTICA˝ NA OTOKU PAGU, evidencijski broj nabave: 05/13. Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem:2013/S 015-0096667 ( datum slanja objave 22.11.2013 ).

 

IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENA MAGAZINA SOLI U GRADU PAGU

Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENA MAGAZINA SOLI U GRADU PAGU, evidencijski broj nabave: 04/13. Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem:2013/S 002-0101717 ( datum slanja objave 16.12.2013 ) s pripadajućom dokumentacijom.

 

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave : OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, evidencijski broj nabave: 06/13. Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod br.: 2013/S 002-0065748 ( datum slanja objave 23.07.2013)s pripadajućom dokumentacijom.

 

DOBAVA LED REZIDENCIJALNIH SVJETILJKI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA PAGA

Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave : DOBAVA LED REZIDENCIJALNIH SVJETILJKI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA PAGA; evidencijski br: 03/13. Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2013/S 002-0011981.

 

Izrade idejnog projekta rekonstrukcije i prenamjene Magazina soli U Gradu Pagu

Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave : Izrade idejnog projekta rekonstrukcije i prenamjene Magazina soli U Gradu Pagu; evidencijski br: 08/12. Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2012/S 002-0096571.

 
Obavijest o sklopljenim ugovorima

- U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 24.03.2014. godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za predmet nabave: Izrada glavnog i izvedbenog projekta prenamjene i rekonstrukcije Magazina soli u Gradu Pagu

- U Elektoničkom oglasniku javne nabave dana 18.12.2013 objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za predmet nabave: Prva faza sanacije tvrđave ˝Fortica˝ na otoku Pagu

- U Elektoničkom oglasniku javne nabave dana 05.12.2013 objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za predmet nabave: Dodatne usluge na izradi UPU-a Grada Paga

- U Elektoničkom oglasniku javne nabave dana 03.12.2013 objavljena je obavijest o sklopljenim ugovorima za predmet nabave: Odvjetničke usluge

- U Elektoničkom oglasniku javne nabave dana 02.12.2013 objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za predmet nabave: Dobava led rezidencijalnih svjetiljki u povijesnoj jezgri Grada Paga

- U Elektoničkom oglasniku javne nabave dana 10.10.2013 objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za predmet nabave: Opskrba električnom energijom

- U Elektoničkom oglasniku javne nabave dana 06.03.2013 objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za predmet nabave: Izrada idejnog projekta rekonstrukcije i prenamjene Magazina soli u Gradu Pagu.

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval