• Tekstualni dio - OneDrive link - pogledaj
  • Grafički dio - OneDrive link - pogledaj
  • Obavezni prilozi - OneDrive link - pogledaj

Ponovna javna rasprava

Objava Javne rasprave UPU Proboj

TEKSTUALNI DIO :

GRAFIČKI DIO

OBVEZNI PRILOZI:


  • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE PROBOJ - II. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - pogledaj izvješće