9/2012 - Javni poziv - na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti - objava 19. lipnja 2012