vrh1

POPIS RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

 

1. MANDATNO POVJERENSTVO GRADA PAGA:


predsjednik: IVICA BOBIĆ
članovi: DRAŽEN CRLJENKO
               FRANČI BUKŠA

 


 

2. POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJA:


predsjednik: VJEKOSLAV ŠLJIVO
članovi: EDO KOMADINA
              DOMAGOJ VIČEVIĆ

 


 

3. POVJERENSTVO ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST :


predsjednik: TONI HERENDA
članovi: BRANIMIR PARO VIDOLIN
              ANTE ČEMELJIĆ

 


 

4.POVJERENSTVO ZA PRORAČUN I FINANCIJE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA :


predsjednik: ANTE ČEMELJIĆ
članovi: MIRO BUTKOVIĆ
              MARINKO MARŽIĆ
              DEJAN KURILIĆ
              ZLATKO ŠULJIĆ

 


 

 5. POVJERENSTVO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:


predsjednik: DRAŽEN CRLJENKO (r. 5.6.1983.)
članovi: JEGER KUSTIĆ
              ANTE FABIJANIĆ Pevacić
              MILAN BRKLJAČA

 


 

6. POVJERENSTVO ZA GOSPODARSTVO GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:


predsjednik: VJEKOSLAV ŠLJIVO
članovi: DRAŽEN CRLJENKO (r.17.10.1970.)
               BRANIMIR PARO VIDOLIN
               ANĐELO KOMADINA

 


 

7. POVJERENSTVO ZA IMOVINSKO PRAVNA PITANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:


predsjednik: DOMAGOJ VIČEVIĆ
članovi: ANTE FABIJANIĆ Pevacić
              ŠIME FABIJANIĆ
              DUŠAN FABIJANIĆ

 

 


 

8. POVJERENSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA :


predsjednik: VJEKOSLAV ŠLJIVO
članovi: VJEZDANA FABIJANIĆ
               EDO KOMADINA
               IVAN MAJIĆ

 

 


 

9. POVJERENSTVO ZA MEĐUNARODNU I MEĐUGRADSKU SURADNJU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:

 

predsjednik: DOMAGOJ VIČEVIĆ
članovi: MARINO KURILIĆ
              TONI HERENDA
              FRANČI BUKŠA

 

 


 

 

10. POVJERENSTVO ZA RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:

 

predsjednik: EDO KOMADINA
članovi: MIROSLAV FABIJANIĆ
               VJEKOSLAV ŠLJIVO

 

 


 

 

11. POVJERENSTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA:

 

predsjednik: TONI HERENDA
članovi: RUŽICA PERSOLA
              BRANIMIR PARO VIDOLIN
              EDO KOMADINA

 

 


 

 

12. KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA PAGA:


predsjednik : IVICA BOBIĆ
članovi:MILE MANDIČIĆ
             DUŠAN HERENDA


Za članove (ovisno o područjima djelatnosti):
NEDJELJKA OROS ( kultura)
IVO TIČIĆ (gospodarstvo)
VESNA FABIJANIĆ (znanost)
ŽELJKA ZUBOVIĆ (odgoj i prosvjeta)
VESNA MILČIĆ (zdravstvo i socijalna skrb)
BEATA BUKŠA (prostorno uređenje i zaštita okoliša)
VLADIMIR MARŽIĆ (šport, tehnička kultura)

 

 


 

 

13.SOCIJALNO VIJEĆE GRADA PAGA:


predsjednik: EDO KOMADINA
zamjenik predsjednika: DRAŽEN CRLJENKO
članovi: IVANKA MARŽIĆ
              IVICA BOBIĆ
              IVAN MAJIĆ
              BRANIMIR PARO VIDOLIN
zamjenici članova: FRANČI BUKŠA
                                  DUŠAN FABIJANIĆ

 

 


 

 

14. ODBORA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

predsjednika: DOMAGOJ VIČEVIĆ
zamjenik predsjednika: EDO KOMADINA

članovi: IVO FAČINI
              DUŠKO JAJIĆ
              SILVANO KUKOVIĆ

 

Grad Pag

3d

Grad Pag

Paška čipka

Paška nošnja

Paški sir

Paški baškotin

Paška sol

Paški karneval